درباره ما

                                                                                 <<<  بسم الله الرحمن الرحیم  >>>

                                                                 <<< فروش پایان معامله نیست بلکه شروع  تعهدات ماست  >>>

سلام وعرض ادب خدمت هم وطن همکاران کل کشورخصوصا همکاران کلان شهرها

ازانجائیکه خرید ملک وویلادرشمال کشور خصوصا خطه سرسبز مازندران روزبه روزاجتناب ناپذیرترمی شودوهموطنان عزیزمان جهت ارامش روحی خودوخانواده خویش بدنبال مکانی امن وارام میگردند

الذمجموعه املاک اورانوس شمال<شرکت سدناخزر> بالطف ویاری خداوند بستری جهت همکاری باشماعزیزان بوجوداورده که باکمک وتامل یکدیگر بتوانیم این نیازهموطنان عزیزمان را مرتفع بخشیم

شرکت ساختمانی سدناخزر

مجری پروژه ساختمانی باکادرمجرب